Main menu

REKRUTACJA 2015

DRI_banGIF2015

Zgodnie z preferencjami słuchaczy i trendem rynkowym skracamy kurs podstawowy Drimagine do jednego roku z  możliwością przedłużenia kursu do 1.5 roku w celu realizacji filmów grupowych. Chcemy go bardziej skompresować i przedstawić bardziej atrakcyjne ceny. Stworzyliśmy również 3 ścieżki specjalizacyjne z wiodących kierunków grafiki i animacji 3D. Proponujemy Wam w tym roku następujące warianty szkoleniowe:

I – Szkolenia DRIMAGINE zaoczne ( roczne ) – lokalizacja – Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły – ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)


II – Szkolenia wieczorowe ( dwa miesiące ) moduły  specjalizacyjne  - lokalizacja – Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły – ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)


OPŁATY (czesne):

Szkolenia zaoczne roczne – 800 zł miesięcznie -  ( wpisowe 500 zł )

Cena za moduł 0 – kurs startowy 3D  – 500  zł ( w grupach od 2 do 10 osób) (wpisowe 300 zł)

Cena za moduł specjalizacyjny miesięcznie   – od 1200 – do 1600  zł ( w grupach od 2 do 6 osób) ( wpisowe 500 zł )

* Czesne płatne do 10-tego każdego miesiąca*

* Dla studentów i absolwentów uczelni z grupy Porozumienie Uczelni FUTURUS przewidziana zniżka 10% w opłacie czesnego*


Po zakończonym udziale w szkoleniach rocznych otrzymają Państwo certyfikat Akademii Animacji 3D DRIMAGINE, dyplom MMC Brainville oraz Autodesk, które to umożliwią Państwu zdobycie wysokiej pozycji na rynku pracy w zakresie animacji 3D i efektów wizualnych lub gier komputerowych. Po pierwszym semestrze najlepsi słuchacze mają szansę na zdobycie stypendiów, które będą pokrywać nawet do 100% czesnego. Dla słuchaczy, którzy chcieliby zakończyć szkolenia stworzeniem filmu grupowego istnieje możliwość kontynuowania szkoleń na trzecim semestrze przeznaczonym na realizację filmu.
Szkolenia 1-roczne zaoczne (10 miesięcy nauki) będą obejmować ponad 540 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Będzie to intensywny kurs zawodowy, również z możliwością wyboru 1 lub większej ilości modułów specjalizacyjnych w trakcie. Lokalizacja: Warszawa

Lista Modułów specjalizacyjnych:

0. Kurs startowy z podstaw 3D – 10 godzin ( w grupach od 2 do 10 osób )
1. Modelowanie 3D / Rysunek / Rzeźba / Sculpting 3D80 godzin każdy
2. Animacja 3D / Character Setup / Reżyseria / Animatiki80 godzin każdy
3. VFX / Dynamika symulacje FX / Rendering / Compositing80 godzin każdy

Harmonogram szkoleń rocznych:

SEMESTR I maj 2015 – wrzesień 2015
SEMESTR II październik 2015 – luty 2016

Moduły specjalizacyjne – wieczorowe  – 2 miesiące nauki, (zajęcia w tygodniu ) będą obejmować  80 godzin szkoleń prkatycznych. Będzie to kurs specjalizowany przeznaczony dla osób zaawansowanych w grafice i animacji 3D zainteresowanych rozwojem w wybranej specjalizacji. Lokalizacja: Warszawa
Harmonogram szkoleń modułów specjalistycznych:

Szkolenia trwają cały rok (zajęcia w ciągu tygodnia) w grupach od 2 do 6 sób.

Kandydaci starający się o przyjęcie do szkoły to osoby, które:

  •  Mają ukończone 18 lat
  •  Pasjonują się animacjami 3D
  •  Posiadają możliwie podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie animacji 3D (grafiki komputerowej)
  •  Pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D
  •  Wiążą swoją zawodową przyszłość z grafiką komputerową a w szczególności z animacją 3D
  •  Poprzez grafikę komputerową różnych typów zamierzają wyrażać kunszt artystyczny
  •  Chcą zdobyć warsztat doświadczeń niezbędny do pracy w branży multimedialnej
  •  Przygotowani są na intensywne studiowanie

REKRUTACJA TRWA  i składa się z dwóch etapów:

ETAP I:
FORMULARZ REKRUTACYJNY – ( na stronie należy wybrać Kurs jako rodzaj studiów, Akademia Animacji 3D DRIMAGINE jako kierunek studiów oraz wybrany tryb studiów).
Pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego, wydrukowanie deklaracji oraz złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu.
POBIERZ FORMULARZ – Rejestracja online

ETAP II:

PORTFOLIO lub ESEJ:

Przygotowanie portfolio kandydata (10-15 najlepszych prac z grafiki 3D/2D, animacji, sztuki plastycznej, fotografii).
Dla kandydatów, którzy nie mają portfolio w wyżej wymienionym zakresie przewiduje się utworzenie grupy początkującej. Kandydaci ci proszeni są o przygotowanie eseju: „Dlaczego to ja powinienem studiować w DRIMAGINE i jak ta sytuacja może wpłynąć na moją przyszłość”

Przygotowanie kompletu materiałów:
- wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
- płyta CD-R/DVD z port folio kandydata lub esej
- świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej (wystarczy kopia oryginału)
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
- dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł  (opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna). Tytuł przelewu: DRIMAGINE_IMIE_NAZWISKO

*Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie 15-osobowej grupy słuchaczy

Partnerzy

Facebook