Main menu

Rekrutacja 2014

REKRUTACJA JESIEŃ 2014:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów co do własnych możliwości rozwoju i opcji wyboru właściwej specjalności proponujemy Wam w tym roku następujące warianty szkoleniowe:

I – Szkolenia dzienne ( dwuletnie) – lokalizacja – Nowy Sącz ( Szkoła WSB-NLU / MMC Brainville)

I – Szkolenia zaoczne ( dwuletnie) – lokalizacja – Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły – ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)

II – Szkolenia dzienne ( roczne ) – lokalizacja – Nowy Sącz ( Szkoła WSB-NLU / MMC Brainville)

II – Szkolenia zaoczne ( roczne ) – lokalizacja – Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły – ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)

III – Szkolenia wieczorowe ( półroczne) dla zaawansowanych słuchaczy  - lokalizacja – Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły – ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)

Opłaty miesięczne (czesne):

Szkolenie dzienne dwuletnie – 1350 zł

Szkolenie zaoczne dwuletnie – 900 zł

Szkolenia dzienne roczne – 1650 zł

Szkolenia zaoczne roczne – 1100 zł

Cena za moduł dodatkowy  – 6000 zł

Szkolenia półroczne (wieczorowe) – 1250 zł

* Czesne płatne do 10-tego każdego miesiąca

* Dla studentów i absolwentów Konsorcjum Uczelni FUTURUS przewidziana zniżka 10% w opłacie czesnego

Szkolenia 2-letnie stacjonarne będą obejmować ponad 1600 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Na ostatnim semetrze studenci będą tworzyć film końcowy, który będzie podsumowaniem umiejętności nabytych w szkole. Lokalizacja: Nowy Sącz

Szkolenia 2-letnie zaoczne trwać będą 2 lata (zjazdy 2 razy w miesiącu) i obejmować ok. 1100 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Na ostatnim semetrze studenci będą tworzyć film końcowy, który będzie podsumowaniem umiejętności nabytych w szkole. Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram szkoleń 2 letnich:

SEMESTR I październik 2014 – luty 2015
SEMESTR II marzec 2015 – wrzesień 2015
SEMESTR III październik 2015 – luty 2016
SEMESTR IV marzec 2016 – wrzesień 2016

Po zakończonym udziale w szkoleniach dwuletnich otrzymają Państwo certyfikat Akademii Animacji 3D DRIMAGINE, dyplom MMC Brainville oraz Autodesk, które to umożliwią Państwu zdobycie wysokiej pozycji na rynku pracy w zakresie animacji 3D i efektów wizualnych lub gier komputerowych. Po pierwszym semestrze najlepsi słuchacze mają szansę na zdobycie stypendiów, które będą pokrywać nawet do 100% czesnego.
Szkolenia 1-roczne stacjonarne (10 miesięcy nauki) będą obejmować ponad 800 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Będzie to intensywny kurs z możliwością wyboru obowiązkowych 3 lub większej ilości modułów specjalizacyjnych po zakończonym roku szkolnym. Lokalizacja: Nowy Sącz

Szkolenia 1-roczne zaoczne  – 10 miesięcy nauki, (zjazdy raz w miesiącu) będą obejmować ponad 800 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Będzie to intensywny kurs z możliwością wyboru obowiązkowych 3 lub większej ilości modułów specjalizacyjnych po zakończonym roku szkolnym. Lokalizacja: Warszawa

Lista Modułów specjalizacyjnych – 60 godzin każdy:

Modelowanie 3D / Sculpting 3D
Animacja 3D
Malarstwo Cyfrowe / Matte Painting
VFX / Sztuka Operatorska
Motion Design
Dynamika symulacje FX
Character setup
Rendering
Compositing
Język Filmu / Reżyseria

Harmonogram szkoleń rocznych:

SEMESTR I październik 2014 – luty 2015
SEMESTR II marzec 2015 – wrzesień 2015

Szkolenia półroczne – wieczorowe  – 5 miesięcy nauki, (zajęcia w tygodniu ) będą obejmować ponad 400 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Będzie to kurs specjalizowany przeznaczony dla osób zaawansowanych w grafice i animacji 3D zainteresowanych rozwojem w wybranej specjalizacji. Lokalizacja: Warszawa
Harmonogram szkoleń półrocznych:

Szkolenia od października 2014 – do lutego 2015 (zajęcia w ciągu tygodnia)

Kandydaci starający się o przyjęcie do szkoły to osoby, które:

  •  Mają ukończone 18 lat
  •  Pasjonują się animacjami 3D
  •  Posiadają możliwie podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie animacji 3D (grafiki komputerowej)
  •  Pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D
  •  Wiążą swoją zawodową przyszłość z grafiką komputerową a w szczególności z animacją 3D
  •  Poprzez grafikę komputerową różnych typów zamierzają wyrażać kunszt artystyczny
  •  Chcą zdobyć warsztat doświadczeń niezbędny do pracy w branży multimedialnej
  •  Przygotowani są na intensywne studiowanie

REKRUTACJA TRWA OD 30.06.2014 r. DO 30.09.2014 r. i składa się z dwóch etapów:

ETAP I:
FORMULARZ REKRUTACYJNY – ( na stronie należy wybrać Kurs jako rodzaj studiów, Akademia Animacji 3D DRIMAGINE jako kierunek studiów oraz wybrany tryb studiów).
Pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego, wydrukowanie deklaracji oraz złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu.
POBIERZ FORMULARZ – Rejestracja online

ETAP II:

PORTFOLIO lub ESEJ:

Przygotowanie portfolio kandydata (10-15 najlepszych prac z grafiki 3D/2D, animacji, sztuki plastycznej, fotografii).
Dla kandydatów, którzy nie mają portfolio w wyżej wymienionym zakresie przewiduje się utworzenie grupy początkującej. Kandydaci ci proszeni są o przygotowanie eseju: „Dlaczego to ja powinienem studiować w DRIMAGINE i jak ta sytuacja może wpłynąć na moją przyszłość”

Przygotowanie kompletu materiałów:
- wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
- płyta CD-R/DVD z port folio kandydata lub esej
- świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej (wystarczy kopia oryginału)
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
- dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł  (opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna). Tytuł przelewu: DRIMAGINE_IMIE_NAZWISKO

*Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie 20-osobowej grupy słuchaczy

Partnerzy

Facebook